top of page
The Full Story

הספרייה העירונית אשדוד ע"ש מאירהוף

עבודת עיצוב מקיפה אשר כללה בניית שפה גראפית כוללת לרבות איורים, צבעוניות ואלמנטים עיצוביים נוספים שתורגמו להדפסי ענק על כלל קירות חלל המבואה בכל קומות המבנה, עיצוב קירות אגף הילדים, תרגום למוטיבים בשטחים החיצוניים ועיצוב שילוט התמצאות חדש בהתאמה. בהלימה עוצבו, כל האלמנטים הפרסומיים והשוקיים הן ברשתות האונליין והן בפרינט.

צילום הפרוייקט: נעמי אדר הופמן  |  שי אפשטיין

bottom of page